Hastane Yerlesim Plani

A blok Zemin kat

- Hasta Kayit
- Hariciye 2 Poliklinigi
- Hariciye 3 Poliklinigi
- Dahiliye 3 Poliklinigi
- K.B.B Poliklinigi
- Nöroloji Poliklinigi
- Üroloji Poliklinigi
- Enjeksiyon Pansuman Poliklinigi
- Danisma
- Hasta Haklari Birimi
- EKG Odasi
- Hemodiyaliz Ünitesi
- Imza Onay - Acil Servis
- Müsade Odasi 1
- Müsade Odasi 2
- Müdehale Odasi
- Acil Poliklinik
- Acil Triyaj Odasi
- Acil Laboratuvar
- Acil Röntgen
- Acil Doktor Odasi
- Acil Hemsire Odasi
- Adli Kalem Birimi
- Personel Sube
- Müdür Yardimcisi
- Istatistik Birimi
- Saglik Kurulu
- Satinalma Birimi
- Vezne
- Ultrason
- Tomografi
- Poliklinik Röntgen
- Ultrason / Röntgen Hasta Kayit
- Hastane Eczanesi
- Odyometri
- Hasta WC

- Beyin Cerrahi Poliklinigi

- Göz Poliklinigi 1-2

- Göz Ölçüm Odasi

- Enfeksiyon Kontrol Komitesi

- Egitim Birimi, Kanser Kayit Birimi, Organ Bagis Birimi

 

 

A blok 1. kat

- Çocuk Servisi
- Kadin Hast. Dogum Servisi
- Dogum Salonu
- Amaliyathane
- Anestezi Poliklinigi

- Yeni Dogan Isitme Tarama

A blok 2. kat

- Psikiyatri Servisi
- Personel Yemekhanesi

- Enfeksiyon Servisi

- Gögüs Hastaliklari Servisi

A Blok Bodrum Kat

- Mescit
- Morg
- Teknisyen Odasi
- Çamasirhane
- Arsiv
- Ambar
- Personel Yemekhanesi

 

C Blok

 

- Tasinir Kayit Kontrol Birimi (Ayniyat)

- Mutemetlik

- Faturalandirma

- Teshisle Ilgili Gruplar Kodlama Birimi(TIG)

 

 

B Blok Zemin Kat
- Danisma
- Santral
- Bashekimlik
- Bashekim Ydr.
- Hastane Müdürü
- Kalite Yönetim Birimi
- Bashemsire
- Doktor Dinlenme Odasi
- Sistem Odasi Hasta Kabul
- Gögüs Cerrahi Pol.
- Ortopedi Poliklinigi
- Gögüs Hastaliklari ve Tüberküloz poliklinigi
- Psikiyatri 1 Poliklinigi
- Psikiyatri 2 Poliklinigi
- Bekleme Salonu
- Enfeksiyon Hastaliklari Polk.
- Çocuk Cerrahi Poliklinigi
- Hasta WC
- Engelli WC - Kadin Has. Dogum  Polk.
- Dahiliye 1-2
- Kadin Dogum Poliklinigi 1-2-3-4-5
- Göz Muayene Odasi
- Psiko Destek Birimi
- Bekleme Salonu - Hariciye
- Cildiye Poliklinigi
- Çocuk Hastaliklari Poliklinigi1-2
- Psikolog
- Emzirme Odasi
- NST Odasi – Bashemsire Yardimcisi Odasi
B Blok 1. Kat
- Hariciye Servisi
- Çocuk Cerrahi Servisi
- Gögüs Cerrahi Servisi - Kadin Hast. ve Dogum Servisi
- Refakatçi Dinlenme Odasi
B Blok 2. Kat
- Yogun Bakim Ünitesi
- Dahiliye Servisi
- Cildiye Servisi
- Nöroloji Servisi
- Ortopedi Servisi
- K.B.B Servisi
- Üroloji Servisi
- Beyin Cerrahi Servisi
- Refakatçi Dinlenme Odasi
B Blok Bodrum Kat
- Toplanti ve Konferans Salonu
- Laboratuvar Kayit
- Biyokimya Laboratuvari
- Mikrobiyoloji Laboratuvari
- Kan Alma - Hasta Kabul
- FTR Ünitesi ve Poliklinigi
- Patoloji Laboratuvari
- SFT ve EEG Odasi - Asi Odasi - Güvenlik Merkezi - Yemekhane